Fr. David Jones D.D.
"Ewch i'r holl fyd a
  phregethwch yr Efengyl"
                               (Marc 16:15)
Hawlfraint 2012 David Jones  -  Cedwir pob hawl
Fr. David Jones D.D.
"Ewch i'r holl fyd a
  phregethwch yr Efengyl"
                               (Marc 16:15)
"Byddaf yn eu hateb cyn iddynt alw..." Eseia 65:24
Rhagluniaeth a agorodd ddrws at fangre ddistaw, lle y gall enaid gael adfywiad wrth orffwys gerllaw'r dyfroedd tawel hynny nad oes modd eu clywyd yn eglur yn unman gystal ag yn nhangnefedd Unigedd.

Tyrd yma o'r neilltu, a chymer orffwys am ennyd.

Gan i nifer ddymuno i gynnwys y myfyrdodau a darddiodd yn  hedd yr anialwch fod ar gael at glustiau cylchoedd ehangach, cydsyniodd y Brawd Dewi, sy'n dilyn patrwm bywyd meudwy yn Duleek, yn Swydd Meath yn yr Ynys Werdd (llecyn a sancteiddiwyd eisoes gan weddïau Oes y Saint), i ddefnydd parod gael ei wneud gan unrhyw enaid sychedig o'r deunydd a recordiwyd yn y capel neu'r eglwys - ar yr un amod na fyddai'r anial yn colli ei anialwch, yr unig fan lle na chlywir synau a all amharu â sain y Llef distaw main.